energyPRO

I fokuserer på optimale løsninger og energyPRO leverer løsningerne. Vi udvikler løbende energyPRO til at opfylde kundernes og samarbejdsparternes behov. Release 4.4 er nu tilgængelig og blandt mange features er der tilføjet en dedikeret vamepumpe enhed der muliggør at den dynamiske COP-værdi bliver beregnet på grundlag af temperaturer.

Nye økonomiske funktioner støtter implementeringen af den tyske kraftvarme lovgivning fra januar 2016, hvor elektricitet produceret af kraftvarmeanlæg på over 100 kW skal afregnes på markedsvilkår.

energyPRO er et avanceret modelleringsværktøj til teknisk-økonomisk optimering og analyse af en bred vifte af varme, kraftvarme-, proces- og kølerelaterede energiprojekter. Med energyPRO kan du modellere og simulere alle former for energianlæg i såvel eksisterende som allerede planlagte projekter.

Hvorfor er energyPRO det mest avancerede modelleringsværktøj?
Hvorfor er energyPRO et unikt modelleringsværktøj?

energyPRO optimerer energisystemerne der er modelleret,-i forhold til de forskellige enheder, tekniske egenskaber, omkostninger, priser, skatter, tilskud mv. og energyPRO bruger vores egen analytiske optimerings metode der er udviklet gennem mere end 20 år. Andre værktøjer bruger matematiske solvere, som kan resultere i forkerte resultater på grund af forkerte udgangspunkter grundet systemets egenskaber. Den analytiske metode kræver viden om systemerne fra brugeren af energyPRO, men det giver også det mest kraftfulde værktøj til energiplanlægning, beslutningsgrundlag, optimering af energisystemer, systemintegration, bæredygtige forandringsprocesser mv.

energyPRO er anerkendt for dets mange muligheder og yderst brugervenlige brugerflade, hvilket gør det nemt selv for nybegyndere af programmet at lave detaljerede analyser.

Med energyPRO kan du til enhver tid vælge at udskrive et stort udvalg af rapporter eller få vist produktion og forbrug grafisk.

Anvendelse

Med energyPRO kan du for eksempel:

 • Udarbejde driftsbudgetter
 • Lave investeringsanalyser
 • Modellere markedsdeltagelse og lave simuleringsanalyser
 • Analysere konsekvenserne ved sammenkobling af fjernvarmenet
 • Modellere industriel kraftvarmeproduktion

energyPRO er et modulbaseret program, hvilket betyder at energyPRO kan skræddersys til at matche netop dine behov.

energyPRO

Væsentlige nye faciliteter i energyPRO 4.4, som releases i 2. kvt. 2016

 • Dedikeret varmepumpeenhed
  • COP og kapacitet bliver beregnet automatisk vha. temperaturtidsserier
 • Understøttelse af den nye tyske CHP-lov
  • Nye økonomifunktioner
 • Alle CPU-kerner anvendes ved beregninger
  • De enkelte måneder eller år beregnes sideløbende, så den samlede beregningstid bliver kortere
 • Ny formelfortolker
 • Nye formeludtryk, bl.a. if og datotid-udtryk.
 • Ved Min, Max, Avg og Sum kan angives så mange variabler, som ønskes
 • get anvendelse af grafik
 • Lastlinier kan ses grafisk på alle energikonverteringsenheder
 • Grafikken ses i særskilte vinduer