DK-vindindeks opdatering

Det danske vindenergi indeks er blevet opdateret fra ver.06 til ver.13 pr. 24.10.2013.

Det betyder konkret for brugere af vindindekset følgende:

Anvender man blot vindindeks i Excel eller lignende, skal man på www.vindstat.dk gå ind og hente det nye Excel ark fra tabelsiden.

Har man WindPRO projekter med eksisterende møller hentet fra EMD online service, bør man slette disse møller og downloade på ny. Herved får man de opdaterede langtidsproduktionsforventninger fra de enkelte møller. En genberegning af en PARK beregning med eksisterende møller vil herefter give nye godhedsværdier, som har betydning for om det beregningssetup man har for et nyt mølleprojekt virker plausibelt.

Anvender man WindPRO performance check modul, skal man gå ind og vælge "opdater online vindindeks data", for at få de nye indeksværdier i vindindeks databasen.

Under dette link kan man hente dokumentation for hvorfor og hvordan det nye indeks er ændret. Der er tale om ændringer nedad på op til 8% for enkelte møllers forventede langtidsproduktioner, dog typisk 4%, så det er absolut væsentligt.

Vi håber I tager godt imod ændringen, og selv om det kan skuffe nogles forventninger, må vi blot erkende, at vi er blevet klogere.

Det skal bemærkes, at vindenergiindekset ver.13 i højere grad end tidligere er fokuseret på møllestørrelser 150-1300 kW, og der kan derfor være uløste problemstillinger ved at anvende det på større eller mindre møller. Dette vender vi tilbage omkring senere.

Med venlig hilsen
Per Nielsen, EMD

Copyright © 2013 EMD International A/S, All rights reserved.