energyPRO

energyPRO er et de mest avancerede modelleringsværktøjer på markedet til teknisk og økonomisk optimering samt simulering og analysering af en bred vifte af varme, kraftvarme-, proces- og kølerelaterede energiprojekter. Med energyPRO kan du modellere og simulere alle former for energianlæg – fra velkendte, fossil-baserede energianlæg til nye vedvarende teknologier.

Et fleksibelt værktøj med uanede muligheder

Med energyPRO kan du nemt modellere, simulere og analysere alle typer af energianlæg og energisystemer. Programmet optimerer driften af det modellerede system under hensyn til de definerede forudsætninger som fx vejrdata, anlægs lastkurver, elpriser, brændselspriser, afgifter, etc. Den analytiske optimeringsmetode giver et hurtigt og robust værktøj til både strategisk energiplanlægning, langsigtede investeringsanalyser, driftsoptimering, budgettering og meget mere.

energyPRO 4.4 netop frigivet – Hvad er nyt?

Med en målsætning om at energyPRO skal være det foretrukne modelleringsværktøj på markedet, forsøger vi løbende at tilpasse programmet efter vores brugeres behov.

Energisektoren er i konstant forandring og i den seneste tid har vi oplevet en stigende interesse for batterier. Prisen på batterier er faldende og samtidig gør lave elpriser og høje afgifter det attraktivt at lagre strøm til eget forbrug. Derfor har vi i denne opdatering videreudviklet driftsstrategien for batterier og dermed muliggjort et bedre samspil mellem batteri, eget elforbrug og elmarkedet.

Herudover har vi tilføjet et nyt overbliksvindue, som udover at give et hurtigt overblik over projektets tidsserier og tidsserie funktioner samt deres indbyrdes afhængigheder, også gør det muligt at få vist flere serier i samme graf.

Se den komplette liste over forbedringer her

energyPRO anvendes til:

  • Driftsoptimering
  • Driftsbudgettering og budgetopfølgning
  • Langsigtede investeringsanalyser
  • Simulering og analysering driftstrategier
  • Evaluering af markedsmuligheder
  • Beregning af driftstab
  • Analyse af sammenkobling af flere fjernvarmenet

…og meget andet.

Referencer

energyPRO er udviklet af EMD International og er i mere end 30 år anvendt af energiproducenter, rådgivere, akademiske institutioner, m.f. i en lang række energi projekter verden over. Se en oversigt over referencer under Referenceliste i menuen til venstre.

Du kan læse vores brochure her: EN

view_energypro_courses order_EnergyPRO download_Demo_energyPRO