energyTRADE

energyTRADE er et brugervenligt og fleksibelt værktøj til planlægning og optimering af fjernvarmeværkers daglige drift. Med programmet optimeres værkets produktion, under hensyn til prognoser for de kommende døgns varmebehov, elpriser, m.m., for at sikre den lavest mulige nettovarmeproduktionsomkostning. Resultatet er en overskuelig og letforståelig produktionsplan, som viser den forventede produktion, energimængder og budpriser for hver enkelt anlæg ligesom det forventede økonomiske resultat for en periode også beregnes. Det hele samles i ét skærmbillede, hvilket gør det hurtigt og nemt for operatøren at overvåge, planlægge og kontrollere værkets drift.

Programmet skræddersyes til det enkelte værk, hvor anlæggenes økonomi og tekniske specifikationer indgår i en detaljeret model af værket. Desuden indhenter programmet automatisk andre nødvendige informationer såsom lagerindhold fra værkets SRO-system eller elprisprognoser fra den balanceansvarlige aktør.

Anvendelse og fordele

energyTRADE tilbyder en hurtig og overskuelig økonomisk optimeret driftsplan for enhver type energianlæg. Programmet har en lang række fordele, herunder:

  • Skræddersyet opsætning: En energyTRADE-løsning er designet til det enkelte værks tekniske og økonomiske specifikationer samt andre forudsætninger og krav
  • Grafisk overblik over den historiske, nuværende og fremtidige drift
  • Forudsigelse af varmebehov baseret på vejrprognoser mv.
  • Beregning af den lavest mulige nettoproduktionsomkostning
  • Planlægning af produktionen og afgivelse af bud på elmarkeder med et enkelt klik
  • Beregning af den forventede omsætning
  • Mulighed for automatisk budberegning og budafgivelse
  • Automatisk opdatering og genberegning af driftsplan ved aktivering af bud

energyTRADE brugerflade

energyTRADE brugergrænsefladen giver et grafisk overblik over hele anlæggets drift. Herfra kan operatøren overvåge, planlægge og styre driften af værket samt afgive bud i spot-, regulerkraft- og reservemarkedet. Under ferier, weekender eller travle perioder, kan automatiske funktioner aktiveres og dermed frigøres ressourcer til andre opgaver.

energyTRADE brugergrænseflade. Topmenuen viser de forudsætninger som anvendes i beregningen af driften. Hovedvinduet giver et grafisk overblik over produktionen det seneste døgn og de kommende dage. På den øverste graf ses spot markedspriserne og værkets budpriser [DKK/MWh], på den næst øverste graf ses varmebehovet og produktionen af varme [MW], tredje graf viser elproduktionen [MW] og nederste graf viser varmelagerets indhold [MWh]. I venstre side af vinduet ses en oversigt over elmarkedsbud og en liste over seneste begivenheder og alarmer.

Opsætningen

Opsætningen af energyTRADE sker i overensstemmelse med værkets tekniske specificationer og økonomi. Herudover opsættes forbindelser til relevante databaser og systemer, hvilket er illustreret i figuren nedenfor. Eksempelvis kan energyTRADE opsættes til automatisk at indhente informationer fra et værks SRO-system eller den balanceansvarlige aktør.

Eksempel på hvordan kommunikationen mellem energyTRADE og øvrige systemer kan opsættes. Programmet henter enten data direkte ved anden aktør eller via en database. Der er stort set ubegrænsede opsætningsmuligheder.

Læs mere om energyTRADE i vores brochure

Som en ekstra fordel fås der ved køb af en energyTRADE løsning samtidig en detaljeret energyPRO model af værket, hvilken kan anvendes af værket eller dets rådgivere til bl.a. at udføre investeringsanalyser. Læs mere om energyPRO her.