Wind Resource Map

Om support på datasæt og programmet “Resource Mapper”: EMD yder alene betalt support på dette datasæt og anvendelsen heraf. Ligeledes er også alene betalt support til programmet “Resource Mapper”, herunder installation og anvendelse.

Bemærk: Resource Mappper kan ikke køre på 64 bit versioner af windows og ofte heller ikke på nyere 32 bit versioner af Windows end XP. For alligevel at køre programmet på en ny computer kan man med fordel bruge gratis virtualiseringsværktøjer – f.eks. VMWare Player eller VirtualBox – og så installere en version af Windows XP på den virtuelle computer. Du kan downloade virtualiseringssoftwaren her:

Installationsproceduren vil være således:

 1. Download virtualiseringssoftwaren
 2. Installer virtualiseringssoftwaren
 3. Installer Windows XP i den virtuelle maskine (kræver du har en licens til Windows XP)
 4. Eventuelt registrer / aktiver windows XP
 5. Installer Resource Mapper programmet i den virtuelle maskine

NordjyllandVindressourcen i Danmark er nu overført til GIS-format bl.a. for anvendelse i lands-, amts- og kommuneplanlægning.

I 1999 afsluttede Energi- og Miljødata og Forskningscenter Risø en detaljeret kortlægning af Danmarks vindressource. Til analyserne blev der benyttet et kvadratisk beregnings- net med en maskestørrelse på 200 meter. Beregningerne er blevet verificeret med produktionsdata fra mere end 1200 vindmøller fordelt over hele landet.

 

På denne side kan du hente et MS-Windows program til præsentation af vindressourcekortet. Programmet, der er udviklet af Energi- og Miljødata, hedder Resource Mapper. Med programmet kan du vise de beregnede data fordelt på kommuner, amter og hele landet samt eksportere de beregnede vindressourcer direkte til ArcView GIS-format (shape-filer). De fleste GIS-programmer kan læse dette format. Da GIS-eksport delen er meget beregningskrævende for store områder (amter) kan der her fra siden downloades GIS-filer til direkte brug som lag i vindmølleplanlægning via GIS programmer.

Installationsvejledning og download af Resource Mapper

 1. Hent Resource Mapper ved at klikke her. Installationsprogrammet fylder 6.7 Mb og kommer med dokumentation. Gem og udpak filen i et midlertidigt bibliotek, f.eks. c:temp. Bemærk at programmet ikke virker på en 64-bit Windows.
 2. Fra det midlertidige bibliotek skal du nu køre setup.exe, og herefter følge anvisningerne på skærmen.

Dokumentation

Vejledning til programmet og dokumentation af den udførte beregning kan hentes på dansk og engelsk. Dokumentet fylder 1.3 Mb og er gemt i pdf-format. Dokumentationen er inkluderet, hvis du vælger at hente Resource Mapper.
GIS / Shapefiler for de danske amter

Filerne hentes ved at klikke på nedestående amtsnavn. Vælg derefter gem som og placer filen på det ønskede sted på din harddisk. Alle filerne er pakkede i en zip-format. Størrelsen af filerne er angivet i parentes. Bemærk venligst, at der er benyttet UTM-koordinater. Bornholm er gemt med UTM-zone 33 koordinater, resten af landet i UTM-zone 32.

 1. Aarhus Amt (6,6 Mb)
 2. Bornholms Amt [0.6 Mb]
 3. Frederiksborg Amt [2.2 Mb]
 4. Fyns Amt [5.2 Mb]
 5. Københavns Amt [0.9 Mb]
 6. Nordjyllands Amt [10.3 Mb]
 7. Ribe Amt [4.7 Mb]
 8. Ringkøbing Amt [7.9 Mb]
 9. Roskilde Amt [1.3 Mb]
 10. Sønderjyllands Amt [5.9 Mb]
 11. Storstrøms Amt [4.9 Mb]
 12. Vejle Amt [4.8 Mb]
 13. Vestsjællands Amt [4.2 Mb]
 14. Viborg Amt [6.8 Mb]

Vindressourcekortet for hele Danmark er gemt i rasterfelter på 200×200 meter og ved fire forskellige navhøjder. Koordinatsættet er givet i længde/breddegradder . Filerne hentes ved at klikke på nedenstående filnavn med forskellig navhøjder. Vælg derefter gem som og placer filen på det ønskede sted på din harddisk. Alle filerne er pakkede i zip-format. Den omtrentlige størrelsen af filerne er angivet i parentes. Bemærk venligst, at der for 45 meter navhøjde findes to filer, hvoraf den ene er specielt egnet til planlægningsformål (f.eks. ved hjælp af WindPRO/WindPLAN)

Vindressourcekort 45 m – billedfiler

 1. Vis/download et højkvalitet Vindressourcekort (.JPG 7.2 MB)
 2. Vis/download et mediumkvalitet Vindressourcekort (.JPG 2 MB)
 3. Vis/download et mediumkvalitet Vindressourcekort (.GIF 1.300 kB)
 4. Vis/download et lavkvalitet Vindressourcekort (.GIF 350 kB)
 5. Vis/download kontrolmøllekort, der viser verifikation af datagrundlag (500 kB)

Vindressourcekort 100 m – billedfiler

 1. Vis/download et højkvalitet Vindressourcekort (.JPG 24 MB)
 2. Vis/download et mediumkvalitet Vindressourcekort (.JPG 2 MB)

Vindressourcekort 25 m – pdf-fil