All news

Markant forbedring af energyPRO´s REGION-modul

Den nuværende simple netmodel i energyPRO vil i 2020 blive kraftigt videreudviklet. Det vil betyde et vigtigt boost til energyPRO´s REGION-modul.

Det er en større bevilling fra EMD´s fond der muliggør denne videreudvikling. Baggrunden for bevillingen er bl.a. at fjernvarmeværkerne hidtil har være baseret på centrale enheder ofte fyret med fossil energi, hvor temperaturforholdene ikke har haft væsentlig betydning. Men når en fjernvarmeforsyning fremover skal være fossilfri, og varme- og køleforsyningen bl.a. skal ske på decentrale produktionsenheder ude i fjernvarmenettet (såsom store solvarmeanlæg og varmepumper), kan man ikke længere se væk fra temperaturer, flow og tryk i fjernvarmenettet.

Dette vil blive inkluderet i energyPRO´s REGION-modul, som også vil inkludere at behov vil kunne angives i en GIS-baseret brugerflade.

Brugere af REGION-modulet vil få adgang til de nye faciliteter gennem deres servicebetalinger. Da vi forventer en stigning i modulprisen, når de nye faciliteter er implementeret, vil det være en fordel for brugere uden REGION-modulet allerede nu at bestille det til gældende pris.